Nasze rozwiązania

Rozwiązania na miarę Twoich potrzeb - to nie jest puste hasło. Tutaj prezentujemy konkretne przykłady naszej pracy. Może znajdziesz tu rozwiązanie dla siebie. A jeśli nie - stworzymy je dla Ciebie, na miarę Twoich potrzeb.

Data


04/2020

Profil klienta


Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Produkcja wyrobów tartacznych

Roczny przychód 4.500.000 PLN

Potrzeba/problem


Klient potrzebował zoptymalizowania zobowiązań kredytowych (dużo rozproszonych kredytów o dość małych kwotach, z różnymi terminami kredytowania) i dodatkowego kapitału obrotowego. Proces ubiegania się o kredyt skomplikowała trudna sytuacja gospodarcza w kraju spowodowana epidemią COVID-19, czego skutkiem było wprowadzenie przez banki dodatkowych restrykcji i procedur.

Rozwiązanie


Bank radykalnie obniżył wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu (z 5 do 3 mln PLN a łączna kwota kredytowania miała wynosić 4 mln PLN) – wykorzystaliśmy w negocjacjach zwiększenie przez BKG poziomu gwarancji de minimis do 80% kredytu (przed COVID-19 było 60%). Zgodnie z nowym wymogiem Banku przygotowaliśmy analizę środków bezpieczeństwa i harmonogram zabezpieczenia ciągłości działania Firmy. Klient uzyskał kilkumilionowe kredytowanie (w tym nowe środki do obrotu) zgodnie z jego oczekiwaniami.

Data


02/2019

Profil klienta


Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Przetwórstwo tartaczne

Roczny przychód 5.000.000 PLN

Potrzeba/problem


Klient finansował inwestycje kredytami obrotowymi i gotówkowymi dla osoby fizycznej, skutkiem czego płacił miesięcznie 42 tys. zł rat kredytowych. Zapotrzebowanie na jego usługi było duże, ale nie posiadał kapitału obrotowego na ich realizację.

Rozwiązanie


Rozpoznając potrzeby Klienta uznaliśmy, że optymalne dla niego są rozwiązania niedostępne dla jego segmentu - Klient prowadził księgowość uproszczoną (KPiR) a produkty dedykowane były firmom prowadzącym pełną księgowość. Przetransponowaliśmy dane księgowe Klienta z KPiR do bilansu oraz rachunku zysków i strat, co pozwoliło Bankowi wykonać pełną analizę firmy i udzielić finansowanie, które optymalnie ustrukturyzowało jego zobowiązania – miesięczne raty kredytowe obniżyliśmy o 60%.

Data


11/2018

Profil klienta


Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Firma handlowa działająca na rynku agro

Roczny przychód 30.000.000 PLN

Potrzeba/problem


Klientowi Bank odmówił odnowienia kredytu w rachunku bieżącym z uwagi na zmianę kryteriów oceny ryzyka, zaskakując tym Klienta, którego sytuacja finansowa była nawet lepsza niż w momencie przyznania kredytu.

Rozwiązanie


W ciągu tygodnia uzyskaliśmy dla Klienta kredyt w 4-krotnie większej kwocie w cenie 3 razy niższej niż w poprzednim Banku, bez rzeczowego zabezpieczenia. Ponadto ofertę finansowania rozszerzyliśmy o dodatkową kwotę kredytu zabezpieczoną hipotecznie równą 100% wartości posiadanej przez Klienta nieruchomości.

Data


08/2018

Profil klienta


Spółka z o.o. 100% właściciel obcokrajowiec

Nowoutworzona spółka celowa świadcząca usługi magazynowania i co-packingu

Potrzeba/problem


Niemożność uzyskania kredytowania obrotowego dla nowego podmiotu. Jeden odbiorca, długie terminy płatności.

Rozwiązanie


Firma posiadała jednego odbiorcę ale była to znana spółka o dobrej kondycji finansowej z siedzibą na terenie UE. Na tej podstawie pozyskaliśmy pełny faktoring należnościowy w kwocie 700 tys. zł z możliwością podwyższenia za kilka miesięcy.

Data


04/2018

Profil klienta


Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

branża budowlana – budowa hal i konstrukcji stalowych

Roczny przychód 10.000.000 PLN

Potrzeba/problem


Klient potrzebował kredytu na finansowanie bieżącej działalności. Wcześniej korzystał z kredytów obrotowych w banku, który zawsze wymagał zabezpieczenia hipotecznego dla takiego finansowania.

Rozwiązanie


Po rozpoznaniu potrzeb Klienta i jego sytuacji finansowej, pozyskaliśmy kredyt obrotowy z oprocentowaniem 3-krotnie niższym niż poprzednio i bez konieczności obciążania majątku hipoteką. Co istotne, koszt uzyskania kredytu zamknął się w budżecie ściśle określonym przez Klienta.

Data


01/2018

Profil klienta


Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Branża stolarska

Roczny przychód 1.500.000 PLN

Potrzeba/problem


Klient posiadał kilka kredytów w różnych bankach. Łącznie suma jego zobowiązań kredytowych wynosiła 500.000 PLN. Potrzebował obniżenia kosztów kredytowania.

Rozwiązanie


Po analizie zobowiązań Klienta, wybraliśmy dwa banki, które dokonały konsolidacji kredytów na lepszych warunkach cenowych. Oszczędności na kosztach kredytowych wyniosły 16.000 PLN rocznie.

Data


12/2017

Profil klienta


Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Firma transportowa

Roczny przychód 1.500.000 PLN

Potrzeba/problem


Firma podpisała niekorzystną dla siebie umowę z instytucją faktoringową. Skomplikowany i kosztowny instrument nie był wykorzystywany przez Firmę.

Rozwiązanie


Wynegocjowaliśmy niskie koszty przeniesienia faktoringu do innej Firmy. Przeniesienie cesji przeprowadziliśmy natychmiastowo pomimo prób uniemożliwienia tego przez poprzedniego faktora. Klient uzyskał dostęp do środków i nowe, tańsze źródło finansowania.

Data


11/2017

Profil klienta


Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Produkcja odzieży

Roczny przychód 2.000.000 PLN

Potrzeba/problem


Firma wygrała zamówienie publiczne na swoje usługi o wartości 4,5 mln zł. Produkcję zleciła zagranicznemu podwykonawcy za 2,5 mln zł. Na uregulowanie zobowiązania wobec podwykonawcy Spółka potrzebowała kredytu 1,7 mln zł.

Rozwiązanie


Z uwagi na zbyt niskie w stosunku do wnioskowanej kwoty kredytu przychody, krótki okres prowadzenia działalności oraz brak rzeczowego zabezpieczenia transakcji, nie było możliwości uzyskania kredytu bankowego. Pozyskaliśmy dla Klienta faktoring dłużny w kwocie 335 tys. EUR pod jednorazowe zlecenie zabezpieczony wpisem hipotecznym na drugim miejscu.

Data


09/2017

Profil klienta


Spółka jawna

Firma z branży paliwowej, doświadczony przedsiębiorca

Roczny przychód 300.000.000 PLN

Potrzeba/problem


Trudności w uzyskaniu finansowania w bankach komercyjnych na zwiększenie zakupów z uwagi na przynależność do branży „wysokiego ryzyka”

Rozwiązanie


Finansowanie pozyskaliśmy dla Klienta z instytucji niebankowej w formie faktoringu z limitem 10 mln PLN oraz faktoringu odwrotnego na kwotę 1,6 mln PLN.

Data


05/2017

Profil klienta


Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Naprawa i konserwacja maszyn + produkcja konstrukcji stalowych

Roczny przychód 700 000 PLN

Potrzeba/problem


Brak możliwość uzyskania finansowania obrotowego w bankach pomimo dużej ilości zleceń i wysokiej marży na prowadzonej działalności.

Rozwiązanie


Pozyskaliśmy finansowanie niecelowe w Banku w wysokości 500 tys. zł na okres 10 lat, oparte głównie na poziomie obecnych przychodów i historii kredytowej. Dzięki uzyskaniu dodatkowego kapitału na rozwój Firma zwiększyła obroty w ciągu roku o 90%.

Data


03/2017

Profil klienta


Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Produkcja i renowacja drzwi, okien oraz innych elementów stolarskich

Roczny przychód 3.000.000 PLN

Potrzeba/problem


Klient potrzebował kapitału na budowę hali warsztatowo-magazynowej z zapleczem biurowo-socjalnym. Wartość inwestycji 3.500.000 PLN, środki własne Klienta 750.000 PLN.

Rozwiązanie


Prowadziliśmy aplikowanie o kredyt od początku do uruchomienia kredytu. Opracowaliśmy dla Klienta biznesplan, w którym wszystkie historyczne dane finansowe jak i prognozowane przedstawiliśmy w układzie pełnej księgowości (bilans i RZiS), mimo, że Klient prowadzi uproszczoną księgowość, co pozwoliło bankom na szeroką analizę sytuacji finansowej Klienta. Firma uzyskała kredyt inwestycyjny w kwocie 2.750.000 PLN oraz kredyt obrotowy na finansowanie VAT w kwocie 620.000 PLN.

Data


10/2016

Profil klienta


Spółka z o.o. Spółka komandytowa

Firma transportowa

Roczny przychód 15.000.000 PLN

Potrzeba/problem


Firma o ugruntowanej pozycji na rynku, duży majątek, baza Klientów, wyrobiona marka ale posiadająca problemy z płynnością finansową i regulowaniem zobowiązań – zaległości w urzędzie skarbowym, ZUS, zgłoszona do Krajowego Rejestru Długów, zaległości widoczne w BIK.

Rozwiązanie


Pomimo trudnej sytuacji płatniczej Firmy, pozyskaliśmy dla niej faktoring z limitem w wysokości miesięcznego obrotu wykorzystując fakt, że Klient posiada bazę solidnych kontrahentów. Ponadto wynegocjowaliśmy optymalny czas na uporządkowanie przez Klienta jego zaległych zobowiązań wobec US i ZUS.

Data


07/2016

Profil klienta


Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Handel detaliczny

Roczny przychód 2.000.000 PLN

Potrzeba/problem


Klient posiadał kredyt 200.000 zł zabezpieczony hipoteką na swojej prywatnej nieruchomości. Potrzebował dodatkowego kapitału obrotowego. Nie miał już innego majątku na zabezpieczenie kolejnego kredytu.

Rozwiązanie


Uzyskaliśmy dla Klienta kredyt w kwocie 400.000 zł z zabezpieczeniem w postaci gwarancji de minimis, która jest jedną z form publicznej pomocy dla przedsiębiorców.

Data


04/2016

Profil klienta


Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Firma transportowa

Roczny przychód 5.000.000 PLN

Potrzeba/problem


Firma korzystała z kredytowania obrotowego w jednym banku gdzie uzyskała łącznie 750.000 PLN pod zabezpieczenie hipoteczne na trzech posiadanych nieruchomościach (o łącznej wartości 4.500.000 PLN).

Rozwiązanie


Przenieśliśmy kredyty do innego banku, gdzie Klient otrzymał dwa kredyty: 1 mln zł w formie kredytu w rachunku bieżącym i 1 mln zł kredytu na dowolny cel (z 10-letnim okresem spłaty). Wystarczyła hipoteka na dwóch nieruchomościach (o wartości łącznie 3.700.000 PLN). Dodatkowo wynegocjowaliśmy dla Klienta o połowę niższe oprocentowanie kredytu a zasilenie firmy w dodatkowy tańszy kapitał obrotowy pozwoliło wygenerować o ponad połowę wyższe przychody w ciągu dwóch następnych lat współpracy.

Data


03/2016

Profil klienta


Spółka z o.o. Spółka komandytowa

Handel detaliczny z branży spożywczej

Roczny przychód 30.000.000 PLN

Potrzeba/problem


Trzech wspólników prowadziło wspólny biznes jako trzy osobno zarejestrowane działalności gospodarcze. Planując połączenie działalności powołali spółkę komandytową. Po roku jej działalności zaistniała potrzeba skorzystania z finansowania zewnętrznego. Przychody spółki za ten okres stanowiły 20% obrotu powiązanych podmiotów.

Rozwiązanie


Bazując na wynikach powiązanych podmiotów, uzyskaliśmy dla spółki z rocznym stażem działalności kredyt obrotowy w kwocie 750.000 zł. Ponadto spółka została objęta przez Kancelarię wsparciem w monitorowaniu realizacji wymagań Banku w zakresie kondycji finansowej Firmy.