Założenie, organizacja i reorganizacja biznesu


Chcesz otworzyć swój własny biznes? Twoja firma wraz z rozwojem wymaga zmiany formy prawnej i potrzebujesz porady jaką opcję wybrać? Zastanawiasz się jaka forma opodatkowania dochodów jest dla Ciebie najkorzystniejsza? Potrzebujesz biznesplanu, analiz finansowych? Chcesz przygotować firmę do rodzinnej sukcesji.

Nasza oferta


Powiedz nam jaki masz pomysł na biznes.

My stworzymy założenia prawne i finansowe niezbędne do rozpoczęcia bądź zmiany działalności gospodarczej i przygotujemy formalności. Na każdym etapie funkcjonowania firmy opracujemy dla Ciebie plany i analizy finansowe. Doradzimy w kwestii optymalnego rachunku kosztów i formy opodatkowania.

Rejestracja spółki handlowej


Twój biznes rozwija się coraz dynamiczniej? Chcesz oddzielić swoją odpowiedzialność i prywatny majątek od Firmy? Chcesz formalnie wprowadzić do zarządu kolejne osoby?

Nasza oferta


Zleć nam rejestrację spółki handlowej. Opowiedz nam jak ma wyglądać organizacja Firmy. Jaka ma być struktura właścicielska i podział zysków. Kto będzie stanowił zarząd. My przygotujemy schemat organizacyjny i pomożemy Ci w otwarciu nowej formy prawnej.

Optymalizacja kosztów finansowych


Chcesz obniżyć koszty obsługi kredytu firmowego zaciągniętego w Banku? Zminimalizować koszty prowadzenia rachunku bankowego? Zoptymalizować koszty zarządzania gotówką? Chcesz zweryfikować czy Twój bank oferuje Ci najlepszą ofertę na rynku?

Nasza oferta


Skorzystaj z naszej oferty optymalizacji kosztów finansowych. Powiedz nam jakie koszty bankowe ponosisz zarówno w zakresie podstawowej obsługi rachunku jak i kredytowania. My przygotujemy dla Ciebie audyt, który wskaże rozwiązania pozwalające wygenerować oszczędności np. poprzez restrukturyzację istniejącego zadłużenia czy wykorzystanie innowacyjnych form finansowania. Proponowane zmiany pomożemy Ci wprowadzić w życie.

Usługa zewnętrznego dyrektora finansowego


Twoja Firma dynamicznie się rozwija a Tobie brakuje specjalistycznej wiedzy lub czasu na zarządzanie jej finansami? Tworzenie pionu finansów czy stanowiska dyrektora finansowego jest zbyt kosztowne lub czasochłonne? Potrzebujesz obiektywnej analizy działań Twojego przedsiębiorstwa wykonanej przez osoby, które nie są z nią związane?

Nasza oferta


Skorzystaj z usługi zewnętrznego dyrektora finansowego. My zapewnimy Ci usługi doświadczonego finansisty, który będzie wspierał Cię w podejmowaniu istotnych decyzji finansowych. Opracuje dla Ciebie propozycje krótko- i długoterminowych planów finansowych, oceni na bieżąco sytuację finansową, skontroluje koszty, zaproponuje oszczędności, dokona analizy rentowności klientów, produktów, usług, zleceń, projektów itd.

Sukcesja rodzinna


Czy Twoja Firma przygotowana jest na takie zdarzenia jak poważna choroba lub śmierć właściciela? Czy zabezpieczyłeś rodzinę, pracowników, kontrahentów na wypadek takich sytuacji? Chcesz już teraz formalnie zorganizować udział rodziny w zarządzaniu Firmą? Zastanawiasz się jak to zrobić?

Nasza oferta


Skorzystaj z naszej usługi planowania sukcesji w firmie. Przybliżymy Tobie prawne, podatkowe oraz finansowe aspekty planowania spadkowego w przedsiębiorstwie. Pomożemy Ci załatwić formalności związane z ustanowieniem zarządcy sukcesyjnego. W miarę potrzeby przeprowadzimy również proces przekształcenia Twojej firmy w inną, bezpieczniejszą dla Ciebie i Twojej rodziny formę prowadzenia działalności gospodarczej, w tym w szczególności w spółkę kapitałową lub spółkę komandytową.

Obsługa księgowo-podatkowa


Potrzebujesz biura rachunkowego, które poprowadzi księgowość Twojej firmy i sprawy kadrowe? Udzieli konsultacji w celu rozwiązania problemu podatkowego?

Nasza oferta


Powierz nam obsługę księgowo-podatkową. My zapewnimy Ci wsparcie wykwalifikowanych specjalistów, którzy zajmą się prowadzeniem księgowości, udzielą wszelkich porad i będą Cię reprezentować przed organami podatkowymi, celnymi i sądami administracyjnymi.

Kredyty inwestycyjne


Potrzebujesz środków na rozwój firmy? Na zakup ziemi lub budowę nieruchomości, zakup maszyn, urządzeń, sprzętu komputerowego, środków transportu?

Nasza oferta


Skorzystaj z kredytu inwestycyjnego. My wybierzemy optymalną dla Ciebie ofertę bankową. Zapewnimy pomoc w przygotowaniu dokumentacji, wynegocjujemy najlepsze warunki cenowe. Będziemy uczestniczyć w każdym etapie uzyskania finansowania.

Kredyty obrotowe


Potrzebujesz środków na bieżące wydatki np. zakup towarów, surowców czy wypłatę wynagrodzeń dla pracowników? Chcesz mieć dostęp do gotówki, gdy zdarzą się niespodziewane wydatki?

Nasza oferta


Skorzystaj z kredytu obrotowego. My wybierzemy najlepszy dla Ciebie Bank. Pomożemy zgromadzić potrzebne dokumenty i wypełnić aplikacje kredytowe. Wynegocjujemy dla Ciebie najlepszą ofertę cenową. Będziemy uczestniczyć w procesie uzyskania kredytu od momentu przygotowania wniosku do jego uruchomienia.

Kredyty ze środków unijnych


Potrzebujesz środków na inwestycje lub bieżące potrzeby? Rozpoczynasz działalność gospodarczą lub jesteś w początkowej fazie jej rozwoju? Nie posiadasz historii kredytowej lub zabezpieczeń o wystarczającej dla banków wartości?

Nasza oferta


Skorzystaj z pożyczki ze środków Unii Europejskiej. W odróżnieniu od produktów oferowanych przez instytucje komercyjne instrumenty te oferują często mniej restrykcyjne formy zabezpieczenia, mniejsze wymagania w zakresie wniesienia wkładu własnego lub łagodniejszą ocenę złożonego wniosku. Pomożemy Ci na każdym etapie ubiegania się o taki kredyt, począwszy od prawidłowego wypełnienia aplikacji kredytowych i przygotowania kompletnej dokumentacji, aż do finalizacji transakcji.

Faktoring


Potrzebujesz środków na bieżące wydatki, żeby uregulować swoje zobowiązania lub zakupić towar, przyjąć dodatkowe zlecenia sprzedaży? Stały odbiorca oczekuje od Ciebie dłuższych terminów płatności za fakturę?

Nasza oferta


Skorzystaj z faktoringu. Ta usługa przeznaczona jest dla firm, które rozliczają się bezgotówkowo, prowadzą sprzedaż z odroczonym terminem płatności oraz współpracują ze stałą grupą odbiorców lub potrzebują finansowania pod pojedynczy kontrakt. Z naszej strony uzyskasz pomoc w wyborze najlepszej oferty, przygotowaniu formalności, negocjacjach cenowych i finalizacji transakcji.

Leasing


Potrzebujesz środków na zakup maszyny, urządzenia, środka transportu lub nieruchomości? Bank nie ma dla Ciebie dobrej oferty kredytu na taki zakup? Interesuje Cię rozliczanie raty leasingowej w koszty uzyskania przychodów? Chcesz sprzedać nabyte przez siebie środki trwałe i dalej je użytkować po cenie, która odzwierciedla ich bieżącą wartość rynkową?

Nasza oferta


Skorzystaj z leasingu lub leasingu zwrotnego. Pomożemy Ci zgromadzić potrzebne dokumenty i wypełnić aplikacje finansowe. Wynegocjujemy najlepszą ofertę cenową. Będziemy uczestniczyć w procesie uzyskania usługi od momentu przygotowywania wniosku do jej uruchomienia.

Wycena wartości firmy i majątku


Chcesz znać faktyczną wartość rynkową swojej firmy? Planujesz sprzedaż lub kupno przedsiębiorstwa lub jego części, fuzję z innym podmiotem lub zamierzasz podzielić majątek między spadkobierców? Chcesz wzmocnić swoją pozycję przetargową w negocjacjach z Klientami, instytucjami finansowymi itp.

Nasza oferta


Zleć nam przeprowadzenie wyceny firmy lub majątku Nasz zespół ekspertów z różnych dziedzin (analitycy, rzeczoznawcy, doradcy podatkowi, prawnicy) przeprowadzi analizę aktywów i ustali ich rzeczywistą wartość.

Zarządzanie wierzytelnościami


Czy masz problemy z uzyskaniem zapłaty od swoich kontrahentów? Masz przeterminowane należności, które zaburzają Twoją płynność finansową? Czy jesteś w sytuacji, w której potrzebujesz opracowania planu odzyskania płynności i uregulowania swoich zobowiązań?

Nasza oferta


Pomożemy Ci ułożyć i wdrożyć proces monitoringu należności. Zapewnimy wsparcie specjalistów w czynnościach windykacyjnych (polubownych lub sądowych). A jeśli Twoja firma nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań, opracujemy i przeprowadzimy plan restrukturyzacji.